certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát
Kontaktní údaje

Mateřská škola Letců, příspěvková organizace
Letců 731, Praha 9 - Kbely, 197 00
tel.: +420 286 852 013
ms.praha-kbely@seznam.cz
IČ: 709 202 90

Bankovní spojení: 249318399/0800 (ČS)

INFORMAČNÍ KOUTEK

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PŘES EMAIL

Po domluvě se zástupci jednotlivých tříd (Výbor SRPDŠ) je nově možné omlouvat děti přes email.

Email: omluvy.msl@seznam.cz

Do předmětu emailu vždy uveďte:

1. jméno dítěte
2. třídu, do které dochází
(příklad: Jan Novák, Kytičky)

To textu emailu následně uveďte dny, na které dítě omlouváte a uveďte důvod omluvy (to je důležité hlavně u předškolních dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání).
Akceptovány budou omluvy do 8:00  téhož dne, stejně jako je tomu u telefonických omluv. Omluvy zaslané po 8:00 budou akceptovány až další pracovní den.

 

--------------------------------------------------------

VIDEA O ZMĚNÁCH V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
 

Z důvodu rostoucího množství dotazů, ohledně povinného předškolního vzdělávání a zápisu, jsme se rozhodli natočit 3 videa, která naleznete v sekci VIDEA:

1. ZÁPIS
2. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
3. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

---------------------------------------------------------

PREZENTACE KE SHLÉDNUTÍ:

Stravování v MŠ Letců

Jarní Jarmark - "Spolu dětem"

55. výročí MŠ Letců

Toalety na školní zahradě MŠ Letců


Vítejte u nás

Od 1. 7. 2016 došlo k rozdělení Mateřských škol Praha – Kbely na samostatné právní subjekty, MŠ Letců, příspěvková organizace a MŠ Albrechtická, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Městská část Praha 19.

Mateřská škola Letců je po rozsáhlé rekonstrukci, která se uskutečnila v roce 2006 a od té doby se škola stále modernizuje a inovují se v ní nejrůznější prvky. Třídy jsou homogenního typu, což znamená, že jsou děti do tříd rozřazovány dle věku. 
V MŠ Letců je šest tříd (Žabičky, Broučci, Kočičky, Motýlci, Sluníčka a Kytičky).Více informací o nás